REGULAMIN PRENUMERATY

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania i zakupu prenumeraty czasopism wydawanych przez Instytut Badań historycznych i Krajoznawczych Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie (62-500), ul. Wojska Polskiego 15c, NIP 665-23-49-849
 2. Zamówienia na prenumeraty przyjmowane są na okresy roczne lub półroczne.
 3. Przez prenumeratę roczną rozumie się 12 kolejnych numerów miesięczników lub 6 kolejnych numerów dwumiesięczników bądź 4 kolejne numery kwartalników oraz ewentualne wydania specjalne/dodatki do numerów objętych prenumeratą.
 4. Przez prenumeratę półroczną rozumie się 6 kolejnych numerów miesięczników lub 3 kolejne numery dwumiesięczników bądź 2 kolejne numery kwartalników oraz ewentualne wydania specjalne/dodatki do numerów objętych prenumeratą.
 5. Aktualny cennik prenumeraty jest podawany w każdym numerze czasopisma oraz na stronie http://instytut.odkrywca.pl/
 6. Cena prenumeraty nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.
 7. Osoba pragnąca otrzymywać prenumeratę wybranego czasopisma powinna w pierwszej kolejności dokonać zamówienia prenumeraty w jeden z następujących sposobów:
  1. mailem na adres: prenumerata@odkrywca.pl; prenumerata@archeologia.com.pl
  2. faxem na numer: 71 328 83 71
  3. listownie na adres: IBHiK sp. z o.o, ul. Kaszubska 4, 50-214 Wrocław
  4. telefonicznie u pracownika działu prenumeraty: tel. 71 329 71 71
  5. poprzez stronę internetową www.odkrywca.pl. www.archeologia.com.pl http://instytut.odkrywca.pl/
 8. Zamówienie powinno zawierać dane: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres osoby zamawiającej, numer, od którego ma być przesyłana prenumerata, oraz dane do wysyłki, jeśli są inne niż osoby zamawiającej. W przypadku potrzebnej faktury dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest numer NIP, z zastrzeżeniem pkt.9.
 9. W przypadku braku pełnych danych, prenumerata jest księgowana / fakturowana i wysyłana od numeru bieżącego na dane wynikające z przelewu.
 10. Po dokonaniu zamówienia prenumeraty należy dokonać wpłaty za cały zamówiony okres prenumeraty z góry na konto w banku Alior Bank SA nr 98 2490 0005 0000 4520 6153 2533 lub za pośrednictwem sieci internet poprzez płatności przez firmę Dotpay www.dotpay.pl z zastrzeżeniem pkt.12.
 11. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonymi na stronach internetowych firmy Dotpay odpowiada firma Dotpay zgodnie ze swoim regulaminem.
 12. W przypadku zamówień uzgadnianych telefonicznie z pracownikiem działu prenumeraty możliwa jest forma płatności „za pobraniem” przy odbiorze u listonosza / na poczcie.
 13. Prenumerata staje się aktywna w momencie zaksięgowania wpłaty, do tego czasu zamówione czasopismo nie będzie wysyłane.
 14. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z opłaconego zamówienia na prenumeratę w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia i opłacenia.
 15. O rezygnacji należy bezzwłocznie powiadomić wydawcę w sposób podany w pkt. 7 a-e
 16. Po przyjęciu rezygnacji pracownik działu prenumeraty skontaktuje się z zamawiającym w celu określenia sposobu zwrotu pieniędzy.
 17. Ochrona danych osobowych
  1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych, podanych przez siebie, w celu realizacji prenumeraty.
  2. Nabywca ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
 18. Faktura VAT jest wystawiana w terminie do 7 dni od daty wpłaty w sposób określony w pkt. 8 na prośbę wpłacającego.
 19. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach możliwe jest wystawienie faktury w momencie wysyłki pierwszego zamówionego numeru prenumeraty, jednak wyłącznie po uzgodnieniu z działem prenumeraty. W przypadku nie opłacenia faktury wystawionej w tym trybie w terminie podanym na fakturze wysyłka kolejnych numerów prenumeraty zostaje wstrzymana do czasu uregulowania należności.
 20. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy widniejących na fakturze, nabywca ma obowiązek wystawienia noty korygującej i przesłania jej na adres podany w pkt. 7c.
 21. W przypadku konieczności dokonania zmian w danych nabywcy, szczególnie adresowych, nabywca ma obowiązek poinformowania o tym wydawnictwo niezwłocznie.
 22. Wszelkie reklamacje dotyczące prenumeraty winne być składane w sposób określony w pkt. 7 a-d
 23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010.
 24. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Poniżej znajduje się grupa pytań i odpowiedzi związanych z obsługą transakcji.

  PYTANIA KUPUJĄCYCH

  Czy muszę być zarejestrowanym w Dotpay, żeby móc zapłacić usługę lub towar?
  Nie. Kupujący nie muszą rejestrować się w Dotpay.
  W jaki sposób mogę dokonać płatności?
  Po kliknięciu opcji DOKONAJ OPŁATY i wypełnieniu formularza, zostaniesz przeniesiony na bezpieczne strony Dotpay, gdzie będziesz mógł wybrać dowolny kanał płatności. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na kolejnych stronach.
  Jakimi przelewami elektronicznymi mogę płacić?
  Możesz płacić wszystkimi przelewami transferowymi dostępnymi w Polsce:
  • mTransfer,
  • Płacę z Inteligo,
  • Przelew z BPH,
  • BZ WBK Przelew24,
  • MultiTransfer,
  • Płać z Nordea.
  A także przelewami z rachunków bankowych prowadzonych przez wszystkie większe polskie banki, m.in.:
  • PKO BP S.A,
  • Pekao S.A.,
  • Millenium Bank S.A.,
  • Kredyt Bank S.A.,
  • Bank BPH S.A.,
  • Deutsche Bank S.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • Citi Bank Handlowy S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska,
  • Bank Gospodarki Żywnościowej,
  • InvestBank,
  • Fortis Bank.
  Jakimi kartami kredytowymi mogę zapłacić?
  W Dotpay można dokonać płatności kartami: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Diners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis) oraz kartami Visa Electron, wydawanymi przez niektóre banki (możliwość zapłaty zależna jest od konkretnego banku). Płatności w Dotpay możesz dokonać przy użyciu kart wirtualnych (wydawanych specjalnie do transakcji internetowych).
  Nie mam karty kredytowej ani konta bankowego z dostępem internetowym. Czy istnieją alternatywne metody płatności?
  Tak. Możesz skorzystać z usługi Moje Rachunki i za zakupy w Internecie zapłacić gotówką w jednym z 6000 punktów na terenie całej Polski oraz w blisko 2000 sklepów należących do sieci Żabka, a także w jednym z 7000 urzędów pocztowych na terenie całego kraju.
  Dokonałem płatności przelewem bankowym. Następnie kliknąłem na przycisk Potwierdź i nic się nie stało. Co robić?
  Opisana sytuacja może mieć wiele przyczyn, najczęściej związanych z błędną pracą przeglądarek internetowych. Odczekaj jeszcze kilka minut, a następnie sprawdź, czy dostałeś e-mail z potwierdzeniem wpłaty. Jeżeli otrzymałeś e-mail z informacją, że transakcja zakończyła się pozytywnie, oznacza to, że Twoje pieniądze zostały przekazane dla serwisu, w którym kupujesz, prawidłowo.
  « Powrót do strony głównej